Planificació

Full de ruta
plantejat


Per a la definició de l’Estratègia Valenciana de Retorn, treballarem, proposarem, reflexionarem, discutirem i consensuarem les necessitats a contemplar a l’Estratègia, amb l’impuls i supervisió del FÒRUM i el seguiment sobre el procés participatiu obert, per garantir la implicació de tota persona i/o col·lectiu interessat.

img img

JUNY 2022

1ª sessió del FÒRUM per al Disseny de l’Estratègia de Retorn de les Persones Valencianes en l’Exterior de la Comunitat Valenciana.

img img

OCTUBRE 2022

2ª sessió del FÒRUM
Retorn del treball i de les sessions realitzades fins ara. Consensuar i validar la informació aportada, per avançar en la definició del contingut de l'Estratègia. Habilitar mecanismes de participació telemàtica per afavorir la participació de totes les persones implicades en el procés de validació.

img img

JUNY-OCTUBRE 2022

Període de reflexió i participació per al Disseny de l’Estratègia tot i treballant en els objectius de l’estratègia, definició del concepte de retornat i definició d’accions. Realització i dinamització de tallers en línia amb la ciutadania implicada en el procés. Habilitar mecanismes permanents de participació per a facilitar la participació de tota persona interessada en fer-ho. Realització de sessions de treball presencials sectorials o amb actors específics implicats.

I Taller sobre el concepte de persona valenciana retornada i valenciana en l’exterior – 19 de Juliol.

Període de participació telemàtica (qüestionaris habilitats) – 28 de Juliol al 15 de Setembre.

img img

DESEMBRE 2022

Taller sobre el retorn a la Comunitat Valenciana al 2n Congrés CEVEX. Presentació de l'Estratègia al 2n Congrés CEVEX

img img

GENER 2023

Presentació de l'Estratègia